Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Tulumba Köprülü Kavşağı Basın Açıklaması-06.08.2015

TULUMBA KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

6 Ağustos 2015

Hepimizin bildiği gibi Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 24.04.1998 gün ve 25 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli plan içerisinde, yolların ve çevresinin özelliklerinin çok fazla dikkate almadan bir Köprülü Kavşak projesi onayladı. Plana askı süresinde ve daha sonrada yapılan tüm itirazlara rağmen köprülü kavşak inşaatı 1998 yılı sonlarına doğru başladı.

Mimarlar Odası Mersin Şubesi olarak,  söz konusu köprülü kavşak projesinin kamu yararına, şehircilik ilkeleri ile planlama esaslarına aykırı olması nedeni ile  Adana 2. İdare Mahkemesine açtığımız dava neticesinde Mahkeme, dava gerekçelerimizi haklı bularak köprülü kavşağa ilişkin planın iptaline karar vermişti. 

Daha sonraki yıllarda Mersin Büyükşehir Belediyesi, inşaatı biten köprülü kavşağı yasal duruma getirebilmek için,  bir dizi meclis kararları aldı ve son olarak 1/25000 planlara işleterek Meclisten geçirdi. Bu gelişmeler üzerine,  2008 yılında bu defa 1/25000 lik planın iptali için yine Mimarlar Odası Mersin Şubesi tarafından Mersin 1. İdare Mahkemesine dava açıldı ve Mahkeme, bu planı da yine hukuka aykırılığı  nedeni ile iptal etti.

Böylece kaçak durumda olan ve yıkılması gereken, ayrıca kenti bir sur gibi ikiye bölen, yapım aşamasındaki yanlışlıklardan dolayı sürekli kazaların meydana geldiği ve can kayıplarının yaşanmasına sebebiyet veren bu köprülü kavşak,  trafiğe çözüm yerine çözümsüzlük getirdiği halde ve kesinleşmiş mahkeme kararlarına rağmen, yıkım maliyetinin yüksekliği bahane edilerek yıkılmamıştı. 

Yerel seçimlerden sonra yeniden yapılanan Mersin Büyükşehir Belediyesinin  aldığı Tulumba Köprüsünün yıkılması kararını olumlu karşıladık ve kendilerine hukuka uygun işlem yaptıkları için teşekkür ederiz.

Ancak  Adana ve Mersin İdare Mahkemeleri,

 • İnşaata ilişkin ihalenin kavşak ve köprü projelerinin hazırlanmasından önce yapıldığı,
 • Plan kararlarının planlama esaslarına, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına uygun olmadığı,
 • Katlı kavşak çözümlerinin kapsamlı bir etüt  ve araştırmaya dayalı kent bütününü içeren ulaşım planının sonucunda olması gerektiği,
 • Katlı kavşağın kenti ikiye bölmekte olduğu fonksiyonel ve fiziksel bir mahalli ilişki sistemini bozduğu,
 • Zemin katta bulunan yapı kullanımlarının çalışmayacağı,
 • Yerleşim dokusunun böylesine gelişmiş ve oluşmuş kentsel bölgelerinde köprülü kavşak gibi büyük çaplı müdahalelerin planlamada zorunlu olmadıkça kaçınılması gereken kararlar olduğu,
 • Köprülü kavşağın raylı ulaşım sistemine engel oluşturduğu
 • Kentte ulaşım master planı tamamlanmamış ve alt geçit çalışması kent bütününü içeren bir planlama içerisinde düşünülmemiştir.
 • Köprülü kavşak, kenti kuzey-güney ekseninde ikiye bölerken, alt geçit, doğu-batı istikametinde bölecektir. Yaygın olan yaya ulaşımı aksayacak, zemin kotlarının kullanımı zorlaşacaktır.
 • Köprünün yıkımından sonra Tulumba Kavşağında nasıl bir uygulamanın olacağı hangi projenin yapılacağı Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşları ile paylaşılmamış ve kamuoyu bilgilendirilmemiştir. Tarafımızla paylaşılmamasına rağmen, kentin geleceğine ilişkin endişelerimizi Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletmemize ve  Büyükşehir Belediyesinden gelen cevabi yazıda, görüşlerimizin dikkate alınacağı ve proje tamamlanınca tarafımıza iletileceği ifade edilmesine rağmen, bugüne kadar Kavşak projesi ile ilgili bir bilgi tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır.
 • Kentin bu defa doğu-batı yönünde bölüneceği,
 • Deniz seviyesinin altında kalacak olan alt geçidin aşırı yağışlarda su ile dolabileceği, 
 • İnönü Bulvarı'nda kent merkezi yönünden gelip, GMK Pozcu yönüne dönüşün direk sağlanamadığı, alt geçitten çıktıktan sonra ancak U dönüş ile Pozcu yönüne gidilebileceği,
 • Aynı şekilde Pozcu yönünden İnönü Bulvarı kuzey yönüne dönüşte ve Kapalı Spor Salonu yönünden İnönü Bulvarı güneye dönüşte, katılım kolundan sonra ancak U dönüşü ile sağlanması,
 • Kent Merkezi İnönü Bulvarı'ndan gelen yolun Adnan Menderes Bulvarı'na dönüşün kapatılması,
 • Gazi Mustafa Kemal Bulvarı güzergahında kavşaktan sonra batıda Muğdat ışıkları, doğuda Çetinkaya ışıklarında yığılmaların olacağı ve raporda daha detaylı anlattığımız sorunlar çerçevesinde altgeçit çalışmalarının tekrar değerlendirilmesi, yerine sinyalizasyon sistemi ile bir kavşak yapılması, yaşanacak olumsuzlukların önemli bir kısmını ortadan kaldıracaktır.
 • Ulaşım planının tamamlanarak paylaşılması,
 • Noktasal çözümler yerine bütünsel çözümler getirilmesi,
 • Karayolu ile ulaşıma yönelik bir planlama yerine, yaya, bisiklet ve toplu taşıma (hafif raylı sistem) sistemlerine ağırlık veren planların yapılması,
 • Sadece Tulumba Kavşağı projesi değil, Büyükşehir Belediyesinin ifade ettiği dönüşüm projelerinin de kamuoyuyla paylaşılması,
 • Büyükşehir hizmet binası projesinin ve eski otogarda ve makine ikmalde düşünülen bilim araştırma merkezlerine projelerinin ulusal proje yarışmaları ile elde edilmesi,
 • Büyükşehir Belediyesinin kent yararına olarak düşündüğü projelerin kent paydaşları ile paylaşılması ve böylece daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir Mersin için katkı ve destek olmasını temenni ve umut ediyoruz.

              gerekçeleri ile planları iptal etmişti.

Şimdi ise, aynı yerde  yine katlı bir kavşağın (battı-çıktı) yapılması söz konusudur.  18 yıl önce idare mahkemelerinin saymış olduğu bu iptal gerekçeleri maalesef bugün yapılması düşünülen alt geçit için de geçerlidir.

             Bizler de bu nedenle kentimize ilişkin bu endişelerimizi kamuoyuyla paylaşmayı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görmekteyiz. 

İmar planları insan, toplum ve çevre ilişkilerinde kişi ve aile mutluluğu ile toplum hayatını yakından etkileyen fiziksel çevreyi sağlıklı bir yapıya kavuşturmak, yatırımların yer seçimleri ve gelişme eğilimlerini yönlendirmek ve toprağın koruma-kullanma dengesini en rasyonel biçimde belirlemek üzere hazırlanırlar. Koşulların zorunlu kıldığı biçimde mevzuata uygun olarak revize edilebilirler.

Yanlış planlama sonucunda yapılan Tulumba köprülü kavşağının imalat ve yıkım bedelleri Mersin halkının milyonlarca lirasının heba olmasına neden oldu. Şimdi ise çözüm getirmek düşüncesi ile kamuoyuyla, meslek odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle paylaşılmadan yapılacak yanlış bir uygulama, yine telafisi zor zararlar verecek, maddi olarak büyük kayıplar yaratacaktır.

Sonuç olarak, Büyükşehir Belediyesine sunmuş olduğumuz raporda da belirttiğimiz gibi,

Bunlara bağlı olarak,

 

Sinan TÜTÜNCÜ

Mimarlar Odası Mersin Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

IMG-20150806-WA0001

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler