Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Aidat Borçlarının Yapılandırılması Hakkında

11-12 Nisan 2014 tarihinde yapılan Mimarlar Odası 44.Dönem Genel Kurulunda aidat borçlarının yapılandırılmasına yönelik alınan karar çerçevesinde konu Merkez Yönetim Kurulu 07 Mayıs 2014 tarihinde yapmış olduğu 44/2 no.lu toplantısında görüşülmüş;

“a) Birikmiş ödenti borçlarını yapılandırmak isteyen üyelerin; 31.12.2014 tarihine kadar borç asıllarının tamamını ödemek koşuluyla,  geçmiş yıllar ödenti borçlarının ilgili yılın ödenti miktarı üzerinden tahsil edilmesine;

b) Yapılandırma talebiyle başvuran üyelerin borçlarının yapılandırma süresince sabitlenmesine; Ancak yapılandırmaya uygun davranılmaması halinde kalan borçların tümünün tahsilatının;  içinde bulunulan yılın ödenti miktarına göre gerçekleştirilmesine;

c) Oda Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının, üyelerin yapılandırmadan faydalanmalarını sağlamak üzere her türlü yayın araçlarıyla duyuru yapmasına;” karar verilmiştir.

Buna göre;  aidat borcu bulunan üyelerimiz, bağlı bulundukları Şubelerden temin edebilecekleri dilekçe örneği ile başvurarak aidat borçlarının yapılandırılmasını talep edebilirler.

Aidat borçlarının yapılandırılması uygulaması 14.05.2014 tarihi itibarıyla başlayacak olup, bu ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen üyelerin31.12.2014 tarihine kadar birikmiş aidat borç asıllarını ödemeleri halinde gecikme zammı alınmayacaktır.

Bu hususun Şubelerce de üyelere duyurulmasının sağlanması gerekmektedir.

Aidat borçlarının yapılandırılmasında aşağıda açıklanan hususların dikkate alınması gerekmektedir:

·           Üyenin yapılandırma talebi ekte bulunan dilekçe örneği ile sağlanacaktır. Dilekçelerin bir örneğinin Genel Merkeze iletilmesi gerekmektedir.

·           Yapılandırma talep eden üyenin aidat borcu son yılın aidat miktarı üzerinden değil, ekte bulunan yıllara göre aidat miktarları tablosundakibedellere göre hesaplanarak ödemesi gereken toplam borç aslı üyeye bildirilecektir.

·           Başvuran üyelerin yapılandırma uygulamasından faydalanabilmesi için borç asıllarının tamamını ödemeleri gerekmektedir. Kısmi ödeme kabul edilmeyecektir.

·           Taksitlendirme talepleri ancak kredi kartı ile ödeme halinde kabul edilebilir.

·           31.12.2014 tarihine kadar üyelik kaydı başvurusunda bulunanlardan Mimarlar Odası Ana Yönetmeliği’nin 83. Maddesinin “Diploma ya da ruhsatname alarak mesleklerini uygulama hakkını kazananlar, Odaya zorunlu kayıt süresi olan bir ay içinde kaydolmasalar dahi, kayıt için başvurduklarında bir ay içinde kaydolmuş gibi, ödentilerini ve gecikme cezalarını öderler, mesleklerini uygulamadıkları süreler varsa, belgelemek koşuluyla bu süreler için ödenti alınmaz.” hükmüne göre alınması gereken geçmiş yıl üyelik ödentilerinin, yine ekli aidat miktarları tablosundaki asıl aidat bedelleri alınmak kaydıyla gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.

Bilgi ve gereği için sunulur.

Saygılarımla,

Ö. Fikret OĞUZ

Genel Sekreter

 

*Yıllara göre aidat bedelleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dilekçe örneği için Oda'ya başvurmanız rica olunur.

YILLARA-GÖRE-AİDAT-BEDELLERİson

 

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler