Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Birim Maliyetler

MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA
KULLANILACAK 2013 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM
MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

 Yapının Birim Maliyeti


YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI                                                    (BM) TL/m2
I. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                            85,00
. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları                                                                   
. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                                     
. Plastik örtülü seralar                                                                                                                                           
. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları                                                                                                          
. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                                                
. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                                            
. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                                          
. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                                       
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          145,00
. Cam örtülü seralar                                                                                                                                              
. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                                               
. Su depoları                                                                                                                                                         
. İş yeri depoları                                                                                                                                                    
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
II. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                           235,00
. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                                  
. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                                      
. Kayıkhane                                                                                                                                                           
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………                                           320,00
. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                                                
. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                                          
. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                                         
. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)              
. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                                     
. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                                         
. Mezbahalar                                                                                                                                                         
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
C GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          370,00
. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                                                 
. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)                            
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
III. SINIF YAPILAR                                                                                                                                        
A GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          490,00
. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)           
. Katlı garajlar                                                                                                                                                       
. Hobi ve oyun salonları                                                                                                                                       
. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                
. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)                                             
. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                                        
. Soğuk hava depoları                                                                                                                                           
. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                                                   
. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                                              
. Kampingler                                                                                                                                                         
. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                                               
. Semt postaneleri                                                                                                                                                 
. Kreş-Gündüz bakımevleri                                                                                                                                   
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                         585,00
. Entegre tarımsal endüstri yapıları                                                                                                                        
. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                                   
. Gençlik Merkezleri                                                                                                                                             
. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                                          
. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                                   
. Temel eğitim okulları                                                                                                                                          
. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                                            
. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                                                 
. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri                                                                                     
. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)                                                                                                          
. Halk evleri                                                                                                                                                          
. Pansiyonlar                                                                                                                                                         
. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                                                 
. Fuarlar                                                                                                                                                                
. Sergi salonları                                                                                                                                                     
. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)                                                                                                              
. Marinalar                                                                                                                                                            
. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                                    
. İtfaiye kurtarma istasyonları                                                                                                                               
. Misafirhaneler                                                                                                                                                    
. Büyük çiftlik yapıları                                                                                                                                          
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
IV. SINIF YAPILAR
A GRUBU YAPILAR………………………………………………………….                                          650,00
. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)               
. Poliklinikler                                                                                                                                                        
. Liman binaları                                                                                                                                                     
. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)                                                                                                            
. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                                 
. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                                             
. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)                                                                                                  
. Entegre sanayi tesisleri                                                                                                                                       
. Aqua parklar                                                                                                                                                       
. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)                                                     
. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                                           
. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                                 
. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                                   
. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)                                 
. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                                                                                        
. ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                                       
B GRUBU YAPILAR…………………………………………………………..                                         730,00
. İş merkezleri                                                                                                                                                       
. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                                         
. Metro istasyonları                                                                                                                                               
. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                                       
. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                                               
. Otobüs terminalleri                                                                                                                                             
. Satış ve sergi binaları (showroomlar)                                                                                                                 
. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)               

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler