Bülten ve Dergi

NSP_PREV NSP_NEXT
Oda Dergi Aralık 2015
Oda Dergi Mayıs 2012
Odadan
Oda Dergi Eylül 2012
Oda Dergi Aralık 2013
İş veya Eleman Arayanlar
Üye E-Posta
A+ R A-

Mimarlara Çağrı

2. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienali

Anadolu Mimarlığı Sergisi

Türkiye Mimarlığı içinde olduğumuz dönemde kentsel hareketlilik ve inşaat etkinliklerinin barındırdığı yoğunluğa paralel olarak bir ivme kazanmış, metropollerin yanısıra tüm Anadolu kentlerinde sayısal artışla beraber yapı türlerine yönelik bir çeşitlenme yaşanmaya başlamıştır. Bunun yanısıra üniversitelerin yaygınlaşması, Anadolu’da yerleşik mimar sayısının artışı, büyük yatırımcı firmaların ve devletin konutun yanısıra turizm, eğitim, sağlık, üretim, ticaret ve ofis yapısı gibi yatırım konularında da Anadolu’ya ilgi göstermesi çağdaş Anadolu mimarlığında özellikle yapı ölçeğinde bir nitelik artışı gözlenmesine neden olmuştur. Biryandan ranta dayalı olarak uygulanan kentsel politikalar, bütüncül bir planlama anlayışından bağımsız olarak işlevselleştirilen dönüşüm yasası ve TOKİ benzeri tip proje uygulamaları kentsel ölçekte uzun vadeli sorunlar için zemin hazırlarken öte yandan az sayıda da olsa ayrıcalıklı ve yenilikçi, yere ve kente duyarlı yapıların üretilmesi için bir ortam oluşmuştur.

Bugün gelinen noktada Çağdaş Anadolu Mimarlığı Türkiye ortamına özgün bir birikim sunabilecek noktadadır.

Çağdaş Türkiye mimarlığı özellikle mimarlık medyasının öncelikleri içinde ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yapılan yapılar ya da bu şehirlerde yerleşik mimarlık guruplarının yapıları tarfından temsil edilmekte, Anadolu mimarlığı ana eksen olarak nitelenecek bu tartışma içinde yeterince yer ve temsiliyet bulamamaktadır. Bu düşünceden hareketle Mimarlar Odası Antalya Şubesi 1. Uluslararası Mimarlık Bienali içinde bir “Çağdaş Anadolu Mimarlığı” sergisi düzenleyerek ana eksende yeterince yer almayan mimarlık örneklerini mimarlık ortamına sunmayı hedeflemişti. Gerçekleşen bu sergi, süre ksıtları nedeni ile geniş bir temsiliyet zeminine ulaşmamasına rağmen büyük ilgi görmüştü. Bu düşüncenin sürdürülebilir olmasından hareketle, 2. Ulusal Mimarlık Bienali içinde daha katılımcı ve daha zengin temsiliyet zemini sunan bir yeni sergi düşünülmektedir.

2. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienalinde açılması, sonra da Türkiye’yi dolaşması öngörülen bu “Çağdaş Anadolu Mimarlığı” sergisini Mimarlar Odası Şubelerinin işbirliği, Mimarların kişisel başvurusu, aday göstermesi ve katılımıyla gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Sayı sınırlaması olmayan bir şeçkiye başvurunuzu, eserinizi veya aday gösterdiğiniz eseri en kolay tanıtabilecek dökümanlarla 10 Temmuz 2013 tarihine kadar Mimarlar Odası Antalya Şubesine iletmenizi bekliyoruz. Burada yapılacak nihayi değerlendirmeye gore sergiye alınacak projelerin müelliflerinden proje ile ilgili dökümanların toplanmasını ve bütüncül bir grafik dili içinde sergiye dönüşmesini bekliyoruz. Bu aşama gerçekleştirilecek seçki, projelerin yarıştırılması esasına dayalı bir seçki değil, serginin bütünlüğüne uygun malzemenin derlenmesi amaçlı olacaktır. Seçkinin oluşumu ve sergiye dönüşümü aşamasında Bienal Başkanı Prof. Dr. Tülin Görgülü, Prof. Dr. Zekai Görgülü ve Bienal Küratörü Prof. Dr. C. Abdi Güzer ile oda temsilcilerimiz yetkili olacaktır.

Çağdaş Anadolu Mimarlığının belgelenmesi ve ortamda temsil edilmesine yönelik bu proje ve çabamıza katkı verceğinizi düşünüyor, üyelerinize yapacağınız duyuruyu takiben size ulaşacak önerileri 10 Temmuz 2013 tarihine kadar şubemize iletmenizi ve 2. Uluslararası Antalya Mimarlık Bienaline katılımınızı bekliyoruz.

Selam ve Saygılarımızla

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Etkinlikler

Tüm Etkinlikler